vizitka

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61a

5270 Ajdovščina

tel: 05 368 91 40

GSM: 041 490 360

Emilijevi zapiski - 3. del / Emilio' notes - part 3

datum: 26.06.2011

kategorija: utrinki

Ščukanujanje 2011

Some weeks ago I had an opportunity to go to Orientation Championship with scouts to lake Cerknica. I was amazed by camping in wonderful environment. They soon accepted me as a part of the group and I could enjoy playing games with young people and those young by heart. I enjoyed very much in archery, canoeing and singing by camp fire. Unforgettable experience!

Pred nekaj tedni sem dobil priložnost iti s taborniki na orientacijsko tekmovanje na Cerkniško jezero. Navdušen sem bil nad taborjenjem v čudovitem okolju. Kmalu so me sprejeli kot del skupine in lahko sem užival v različnih igrah z mladimi in mladimi po srcu. Užival sem v lokostrelstvu, vožnji s kanuji in petju ob tabornem ognju. Nepozabna izkušnja!

ščuka1 ščuka2 ščuka3 ščuka4 ščuka5

Study circle – Hablemos Espanol / Študijski krožek – Hablemos Espanol

In April we started with our meetings in study circle – »Hablemos Espanol«. The circle was an excellent combination of formal, structured learning in informal environment. We reached the point when learning became nice and entertaining experience, by a mixture of presentations, songs, a bit of grammar, conversations and participation of each member of study circle.

V aprilu smo se začeli srečevati v študijskem krožku – Hablemos Espanol. Študijski krožek je bil izjemna kombinacija formalnega, strukturiranega učenja v neformalnem okolju. Dosegli smo točko, ko je učenje postala prijetna in zabavna izkušnja, to smo dosegli z mešanico predstavitev, pesmi, nekaj slovnice, pogovori in s sodelovanjem vsakega člana skupine.

Play with me 2011 / Igraj se z mano 2011

I am always looking forward to participate in different projects. I went to Ljubljana to be a part of project »Play with me«, it was huge and wonderful event, thanks to many motivated volunteers. There were a lot of children, youth and adults cooperating in different workshops – we made bracelets, painted, played games and so on.

Vedno se veselim sodelovanja v različnih projektih. Šel sem v Ljubljano, da bil del projekta »Igraj se z mano«. Bil je velik in čudovit dogodek, zahvaljujoč se številnim motiviranim prostovoljcem. Veliko otrok, mladih in odraslih je sodelovalo v različnih delavnicah – ustvarjali smo zapestnice, barvali, igrali igrice itd.

igra1 igra2 igra3


izobrazevanje in kultura mladina movit

koledar dogodkov

< september 2020 >

V tem obdobju ni dogodkov.

ne spreglejte

Študijski krožek "Ustvarjam"

10.09.2020

V Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina že od leta 2003 izvajamo študijske krožke za odrasle. Študijski krožki so demokratična in neformalna oblika izobraževanja odraslih. V sodelovanju s Kulturnim društvom Norma 7 smo tokrat organizirali študijski krožek za odrasle pod imenom "Ustvarjam".

več o tem utrinku >