vizitka

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61a

5270 Ajdovščina

tel: 05 368 91 40

GSM: 041 490 360

Let's meet Finland - Spoznajmo Finsko!

datum: 19.09.2013

kategorija: utrinki

 Let's meet Finland

 

From April till June 2013 I had a study circle of Finnish language and culture. During the meetings we had several different topics; what is the origin of Finnish language, typical Finnish habits (10 ways to become a Finn), typical food and dishes, nature, Restaurant day -event (Finnish invention which is nowadays spreading to other countries as well), public holidays and the way of celebrating them which we were comparing between Finland and Slovenia and many other topics.

 

IMG 0042

On language part we were practicing the basic phrases, pronunciation, food, dishes and restaurant phrases, dates, nature words, numbers and ordinal numbers. On the last meeting we were rehearsing the most common phrases and numbers from 1-10. After that we read out loud tongue twisters in Finnish and Slovene. This we found really good way to practice pronunciation. Learning a new language funny way!

 

IMG 0018 DSC01259    

This study circle was an excellent way for intercultural kn

owledge - changing ideas between two countries and cultures and discussing about differences and similarities. While I was telling about my home country, I also learned several new things about Slovenia and Slovene people. And actually, while searching for information for presenta

tions, I discovered many new things about Finland as well - some things are easier to notice from long distance.

 

 

 

Spoznajmo Finsko

 Spoznajmo Finsko

Od aprila do junija sem vodila študijski krožek o finskem jeziku in kulturi. Na srečanjih smo spoznavali različne teme; izvor finskega jezika, tipične finske navade (10 načinov, da postaneš Finec), tipično hrano in jedi, naravo, dogodek »dan restavracij« (finska novost, ki se dandanes uvaja tudi v drugih državah), praznike in

DSC01265praznovanja le-teh, primerjavo praznikov v obeh državah – Finski in Sloveniji ter številne druge tematike.

 

Pri spoznavanju jezika smo vadili osnovne fraze, izgovorjavo, besedišče o prehrani in jedeh, fraze, ki jih uporabljamo v restavraciji, besedišče o naravi, številke in vrstilne števnike.

Na zadnjem srečanju smo ponavljali najbolj pomembne fraze in številke od 1 do 10. Na glas smo prebirali jezikovne zavozlanke v finščini in slovenščini. To je bila odlična vaja za izgovorjavo in učenje jezika na zabaven način.

 

Študijski krožek je bil izvrsten način medkulturnega učenja – izmenjava mnenj med dvema

DSC01273

državama in kulturama, pogovor o razlikah in podobnostih. Medtem ko sem pripovedovala o svoji državi, sem spoznala marsikaj novega o Sloveniji in Slovencih. Ko sem iskala informacije za predstavitve svoje države, sem celo sama odkrila marsikaj novega o Finski. Nekatere stvari namreč laže odkriješ, ko si daleč stran od doma.

 

                                                                Heli Hongisto, EVS prostovoljka s Finske 

 

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, koordinira pa Andragoški center Slovenije.

 

 

 

koledar dogodkov

< september 2020 >

V tem obdobju ni dogodkov.

ne spreglejte

Študijski krožek "Ustvarjam"

10.09.2020

V Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina že od leta 2003 izvajamo študijske krožke za odrasle. Študijski krožki so demokratična in neformalna oblika izobraževanja odraslih. V sodelovanju s Kulturnim društvom Norma 7 smo tokrat organizirali študijski krožek za odrasle pod imenom "Ustvarjam".

več o tem utrinku >