vizitka

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61a

5270 Ajdovščina

tel: 05 368 91 40

GSM: 041 490 360

fax: 05 368 91 41

Emilijevi zapiski - 3. del / Emilio' notes - part 3

datum: 26.06.2011

kategorija: utrinki

Ščukanujanje 2011

Some weeks ago I had an opportunity to go to Orientation Championship with scouts to lake Cerknica. I was amazed by camping in wonderful environment. They soon accepted me as a part of the group and I could enjoy playing games with young people and those young by heart. I enjoyed very much in archery, canoeing and singing by camp fire. Unforgettable experience!

Pred nekaj tedni sem dobil priložnost iti s taborniki na orientacijsko tekmovanje na Cerkniško jezero. Navdušen sem bil nad taborjenjem v čudovitem okolju. Kmalu so me sprejeli kot del skupine in lahko sem užival v različnih igrah z mladimi in mladimi po srcu. Užival sem v lokostrelstvu, vožnji s kanuji in petju ob tabornem ognju. Nepozabna izkušnja!

ščuka1 ščuka2 ščuka3 ščuka4 ščuka5

Study circle – Hablemos Espanol / Študijski krožek – Hablemos Espanol

In April we started with our meetings in study circle – »Hablemos Espanol«. The circle was an excellent combination of formal, structured learning in informal environment. We reached the point when learning became nice and entertaining experience, by a mixture of presentations, songs, a bit of grammar, conversations and participation of each member of study circle.

V aprilu smo se začeli srečevati v študijskem krožku – Hablemos Espanol. Študijski krožek je bil izjemna kombinacija formalnega, strukturiranega učenja v neformalnem okolju. Dosegli smo točko, ko je učenje postala prijetna in zabavna izkušnja, to smo dosegli z mešanico predstavitev, pesmi, nekaj slovnice, pogovori in s sodelovanjem vsakega člana skupine.

Play with me 2011 / Igraj se z mano 2011

I am always looking forward to participate in different projects. I went to Ljubljana to be a part of project »Play with me«, it was huge and wonderful event, thanks to many motivated volunteers. There were a lot of children, youth and adults cooperating in different workshops – we made bracelets, painted, played games and so on.

Vedno se veselim sodelovanja v različnih projektih. Šel sem v Ljubljano, da bil del projekta »Igraj se z mano«. Bil je velik in čudovit dogodek, zahvaljujoč se številnim motiviranim prostovoljcem. Veliko otrok, mladih in odraslih je sodelovalo v različnih delavnicah – ustvarjali smo zapestnice, barvali, igrali igrice itd.

igra1 igra2 igra3


izobrazevanje in kultura mladina movit

koledar dogodkov

< maj 2018 >

Svetovni dan čebel - Hotel za čebele

21.05.2018 - 22.05.2018 ob , Ajdovščina

Letos 20. maja prvič praznujemo svetovni dan čebel.  In ker so čebele pomembne za vse nas, saj oprašujejo cvetove in nam delajo med, smo se odločili, da bomo tudi mi naredili nekaj za njih. Zanje bomo izdelali hotele, kjer bodo lahko domovale. Hotele bomo naredili iz različnih materialov...


več o dogodku >

ne spreglejte